Nový občanský zákoník 2014 změny u SRO

Hlavní změny u s.r.o. po 1.1.2014 Změny týkající se postavení s.r.o. Od 1.1.2014 nastává také účinnost nového zákona o obchodních korporacích, který mění některé podmínky pro společnosti s ručením omezeným. S tím vyvstávají některé otázky pro existenci společnosti.  1. Čím se řídí režim s.r.o. po 1.1.2014? Byť zákon starým společnostem ponechává „starý režim“ podle obchodního zákoníku, vnucuje jim …

Continue reading ‘Nový občanský zákoník 2014 změny u SRO’ »

Nový občanský zákoník 2014 změny smluvní vztahy

Hlavní změny v závazkových vztazích po 1.1.2014  I.       Úvod S účinností od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. – „NOZ“) a s ním související zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. – „ZOK“), které nahrazují stávající občanský a obchodní zákoník a řadu dalších norem soukromého práva.   Z hlediska podnikatelů je tedy třeba soustředit …

Continue reading ‘Nový občanský zákoník 2014 změny smluvní vztahy’ »