hyperaktivní poradenství nebo portfolio management?

Před několika lety uložila ČNB jednomu obchodníkovi vysokou pokutu, za to, že prostřednictvím svých investičních zprostředkovatelů působil na své klienty, aby prováděli pro sebe nevýhodné transakce přičemž jediným cílem obchodníka mělo být inkaso provizí z takovýchto obchodů. ĆNB konstatovala, že obchodník formou rafinované telefonické sugesce vykonával kontrolu nad účty svých klientů, takže fakticky vzato neobchodovali …

Continue reading ‘hyperaktivní poradenství nebo portfolio management?’ »

Investiční zprostředkovatel nemusí radit aktivně

V rozhodnutí 23 Cdo 3695/2013 ze dne 27.10. 2015 soud konstatoval, že investiční poradenství poskytované investičním zprostředkovatelem není poradenstvím průběžným, to znamená, že investiční z prostředkovatel není povinen ohledně titulu, který dříve klientovi doporučil k investici, průběžně sledovat, zda  dotčený titul neztratil na ceně, a na tuto skutečnost klienta upozornit. žalobou se klient domáhal na …

Continue reading ‘Investiční zprostředkovatel nemusí radit aktivně’ »

Investiční poradenství dle MIFID II

MIFID II směřuje k ještě vyššímu posílení ochrany zákazníků. Jedním z těchto nástrojů je zpřísnění pravidel pro poskytování investičního poradenství. Poskytovatelé investičního poradenství budou mít povinnost sdělit klientům náklady na poradenství, vysvětlit jim podstatu poskytovaného poradenství, zejména pak rozsah finančních produktů, ze kterého vybírají při osobním doporučování , dále musí poradci klientům sdělit, zda poradenství …

Continue reading ‘Investiční poradenství dle MIFID II’ »

Co přinese MIFID II

V roce 2014 vydala EU nové předpisy upravující investiční služby a trhy investičních nástrojů, a to směrnici MIFID II a nařízení MIFIR. Tyto předpisy nahradí stávající MIFID z roku 2004. Vedle toho budou vydány prováděcí předpisy ve formě nařízení Evropské komise a také nové typy legislativních katů – obecné pokyny ESMA a EBA.  Nová úprava …

Continue reading ‘Co přinese MIFID II’ »