Co je to veřejná nabídka?

V poměrně  nedávné minulosti došlo k liberalizaci vydávání korporátních dluhopisů. Dnes každá korporace může přistoupit k vydání korporátních dluhopisů jakožto nástroje financování své činnosti, a to  bez souhlasu ČNB. Postačí splnit několik zákonných  požadavků. Potíž nastává v okamžiku, pokud obchodní korporace chce takové dluhopisy nabízet veřejnosti. Pro veřejnou nabídku investičních cenných papírů (a dluhopis je investiční …

Continue reading ‘Co je to veřejná nabídka?’ »