Product governance dle MIFID II

MIFID II zavedl pro OCP nový okruh povinnsotí – product governance neboli řízení produktů. Prodcut governance (PG) má dvě stránky -jendak se promítá do vnitřních pravidel OCP, jednak do pravidel jednání ve vztahu ke klientům. MIFID II pak dále  stanoví pravidla pro OCP vytvářející investiční nástroje (IN) a pro OCP nabízející IN. Pokud jde o vnitřní …

Continue reading ‘Product governance dle MIFID II’ »