Neskutečně skutečný majitel

Novela Zákona o právní špinavých peněz (zákon 253/2008) přinese povinnost zapsat do příslušné evidence právnických osob fyzickou osobu, která je skutečným majitelem práv v této osobě. Skutečným vlastníkem bude podle definice obsažené v tomto zákoně fyzická osoba. která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu …

Continue reading ‘Neskutečně skutečný majitel’ »

Zdanění dividend v EU nově

Dne 27.1.2015 byla přijata směrnice 2015/121, kterou se novelizuje směrnice 2011/96/EU o společném systému  zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU. Novela reaguje na různé způsoby zneužívání osvobození od zdanění dividend, zejména pak na tzv. hybridní úvěry. Při hybridním úvěru mateřská společnost poskytovala dceřiné společnosti úvěr, dceřiná společnost uplatňovala úroky z úvěrů …

Continue reading ‘Zdanění dividend v EU nově’ »

Daňové penále je trest

Nedávno Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že daňové penále vyměřené poplatníkovi má povahu trestu, a nikoli pouze administrativního opatření. Vztahují se tedy ně stejné záruky obviněného jako v případě ukládání trestu, tj. zákaz dvojího postihu, zákaz retroaktivity, právo na obhajobu apod.

Zneužití práva při daňové optimalizaci

Pozor na znužití práva při daňové optimalizaci! Využití standardních a legálních nástrojů jako jsou fúźe, prodej podniku, vklad podílů, půjčky a pod. v rámci takové transakce, jejimž převážným cíloem je daňová optimalizace, může být považováno za zneužití práva. K takovém uzávěru udospěl Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí z 15.10.2015 č.j. 9 Afs 57/2015. Předmětné …

Continue reading ‘Zneužití práva při daňové optimalizaci’ »