Konfiskace

Veřejnosti možná poněkud unikla poněkud nenápadná novela trestníh ozákona, umožňující rozsáhlé konfiskace majetku, ato nejen osobě, která byla odsouzena, ale též obžalovaným, kteří odsouzení nebyli, a případně též třetím osobaám. Novela vychází z tzv. konfiskačí směrnice EU. Podle §  102a ZT soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán vinným úmyslným trestným činem, …

Continue reading ‘Konfiskace’ »

Co je to veřejná nabídka?

V poměrně  nedávné minulosti došlo k liberalizaci vydávání korporátních dluhopisů. Dnes každá korporace může přistoupit k vydání korporátních dluhopisů jakožto nástroje financování své činnosti, a to  bez souhlasu ČNB. Postačí splnit několik zákonných  požadavků. Potíž nastává v okamžiku, pokud obchodní korporace chce takové dluhopisy nabízet veřejnosti. Pro veřejnou nabídku investičních cenných papírů (a dluhopis je investiční …

Continue reading ‘Co je to veřejná nabídka?’ »

MIFID II se odkládá o rok

Evropská komise navrhla odložit o rok účinnost  revidované směrnice o trzích finančních nástrojů – MIFID II. Podle Komise je to vyvoláno zejména výjimečnými technickými obtíženi při implementaci jak ze strany regulátorů tak ze strany účastníků trhu. Nový termín účinnosti je 3.1.2018. Důvodem je zejména množství technických předpisů, k jejichž vydání byla pověřena ESMA. Odklad nebude …

Continue reading ‘MIFID II se odkládá o rok’ »

Přísnost musí být – MIFID II a nové sankce pro členy orgánů

Novela ZKPT, jejíž cílem je přizpůsobit vnitrostátní právní úpravu novým předpisům EU (zejména MIFID II) která je v současné době v parlamentu a čeká na schválení, přichází s průlomovou úpravou sankcí. Tato úprava je průlomová jednak tím, že zavádí sankce za přestupky přímo členům orgánům právnických osob podléhajícím regulaci, a jednak tím, že pokuty jsou …

Continue reading ‘Přísnost musí být – MIFID II a nové sankce pro členy orgánů’ »

Konec investičních zprostředkovatelů v Čechách?

Od roku 2017 má platit rozsáhlá novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Novela má zejména implementovat směrnici MIFID II. Tato směrnice spolu se souvisejícími evropskými předpisy výrazně prohlubuje regulaci kapitálového trhu a profesionálů na něm působícím. Získat oprávnění investičního zprostředkovatele a poskytovat investiční služby bylo doposud poměrně snadné. Postačilo získat registraci k této činnosti. …

Continue reading ‘Konec investičních zprostředkovatelů v Čechách?’ »

Investiční zprostředkovatel nemusí radit aktivně

V rozhodnutí 23 Cdo 3695/2013 ze dne 27.10. 2015 soud konstatoval, že investiční poradenství poskytované investičním zprostředkovatelem není poradenstvím průběžným, to znamená, že investiční z prostředkovatel není povinen ohledně titulu, který dříve klientovi doporučil k investici, průběžně sledovat, zda  dotčený titul neztratil na ceně, a na tuto skutečnost klienta upozornit. žalobou se klient domáhal na …

Continue reading ‘Investiční zprostředkovatel nemusí radit aktivně’ »

Investiční poradenství dle MIFID II

MIFID II směřuje k ještě vyššímu posílení ochrany zákazníků. Jedním z těchto nástrojů je zpřísnění pravidel pro poskytování investičního poradenství. Poskytovatelé investičního poradenství budou mít povinnost sdělit klientům náklady na poradenství, vysvětlit jim podstatu poskytovaného poradenství, zejména pak rozsah finančních produktů, ze kterého vybírají při osobním doporučování , dále musí poradci klientům sdělit, zda poradenství …

Continue reading ‘Investiční poradenství dle MIFID II’ »