Co přinese MIFID II

V roce 2014 vydala EU nové předpisy upravující investiční služby a trhy investičních nástrojů, a to směrnici MIFID II a nařízení MIFIR. Tyto předpisy nahradí stávající MIFID z roku 2004.

Vedle toho budou vydány prováděcí předpisy ve formě nařízení Evropské komise a také nové typy legislativních katů – obecné pokyny ESMA a EBA.  Nová úprava MIFID II doplní již stávající předpisy upravující na evropské úrovní kapitálový trh, a to nařízení EMIR (obchodování s deriváty) nařízení PRIPS (poskytování informací o investičních produktech) , nové nařízení o zneužití trhu (MAR) a navazující směrnici o zneužití trhu (MACSD) a nařízení CSD upravující evidenci investičních nástrojů.

MIFIR je přímo použitelný předpis a upravuje ty oblasti, ve kterých je z pohledu EU třeba nejvyšší ochrany a proto ochrana musí být poskytována na unijní úrovni a nemůže být delegována na členské státy (zveřejňování informací o obchodech, povinné obchodování derivátů n organizovaných trzích, některé pravomoci orgánů dohledu.

MIFID II zpřísňuje dosavadní pravidla pro poskytování služeb týkajících se investičních nástrojů. Dále rozšiřuje regulaci na některé dosud neregulované oblasti (např. obchod s emisními povolenkami nebo poskytování některých informačních služeb na kapitálovém trhu, obchodní platformy). Členské státy jsou povinny implementovat MIFID II do 3.7.2016 3.1.2017 pak musí normy implementující MIFID II začít platit v jednotlivých členských státech