Daňové penále je trest

Nedávno Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že daňové penále vyměřené poplatníkovi má povahu trestu, a nikoli pouze administrativního opatření. Vztahují se tedy ně stejné záruky obviněného jako v případě ukládání trestu, tj. zákaz dvojího postihu, zákaz retroaktivity, právo na obhajobu apod.