Investiční poradenství dle MIFID II

MIFID II směřuje k ještě vyššímu posílení ochrany zákazníků. Jedním z těchto nástrojů je zpřísnění pravidel pro poskytování investičního poradenství. Poskytovatelé investičního poradenství budou mít povinnost sdělit klientům náklady na poradenství, vysvětlit jim podstatu poskytovaného poradenství, zejména pak rozsah finančních produktů, ze kterého vybírají při osobním doporučování , dále musí poradci klientům sdělit, zda poradenství poskytují nezávisle, dále pak musí sdělit, zda klientům doporučují pravidelné nebo pouze jednorázové hodnocení vhodnosti finančních instrumentů, které jim doporučily.

Největší novinkou v oblasti investičního poradenství je rozlišování nezávislého a závislého investičního poradenství. Poradci, kteří prohlašují, že poskytují nezávislé poradenství, jsou povinni v rámci poradenství posuzovat dostatečně široké spektrum investičních produktů od různých emitentů. Poskytovatelé nezávislého poradenství nesmí získat žádné výhody od emitentů, jejichž investiční  produkty svým klientům poskytují, zejména nesmí od těchto osob nebo od osob s nimi propojených žádné provize nebo poplatky.