Investiční zprostředkovatel nemusí radit aktivně

V rozhodnutí 23 Cdo 3695/2013 ze dne 27.10. 2015 soud konstatoval, že investiční poradenství poskytované investičním zprostředkovatelem není poradenstvím průběžným, to znamená, že investiční z prostředkovatel není povinen ohledně titulu, který dříve klientovi doporučil k investici, průběžně sledovat, zda  dotčený titul neztratil na ceně, a na tuto skutečnost klienta upozornit. žalobou se klient domáhal na obchodníkovi s cennými papíry a na investičním zprostředkovateli, který klientovi poskytoval poradenství, náhrady škody z titulu porušení odpovědnosti postupovat řádně při poskytování investičních služeb. vrchní soud nárok proti obchodníkovi zcela zamítl, vůči investičnímu zprostředkovateli dal klientovi zčásti zapravdu. IZ podal dovolání k NS a NS příslušné rozhodnutí zrušil. Podle NS není poradenství  poskytované v rámci služby investiční poradenství dle ZKPT poradenstvím průběžným. to znamená, že odpovědnost za „špatné“ poradenství se nevztahuje na celou dobu investice, nýbrž pouze na jednotlivý obchod. V opačném případě by se totiž podle NS jednalo o jinou investiční službu dle ZKPT, totiž o obhospodařování portfolia. V daném případě IZ takovou službu neposkytoval (a ani k tomu není oprávněn). Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se soudy při opětovné projednávání věci vydají.