MIFID II se odkládá o rok

Evropská komise navrhla odložit o rok účinnost  revidované směrnice o trzích finančních nástrojů – MIFID II.

Podle Komise je to vyvoláno zejména výjimečnými technickými obtíženi při implementaci jak ze strany regulátorů tak ze strany účastníků trhu. Nový termín účinnosti je 3.1.2018.

Důvodem je zejména množství technických předpisů, k jejichž vydání byla pověřena ESMA.

Odklad nebude mít dopad na přijatí implementačních opatření „Level II“ Tato opatření budou aplikována bez ohledu na odklad účinnosti MIFID II