Pobídky dle MIFID II

MIFID II zpřesňuje dosavadní úpravu tzv. pobídek.

Pobídka je peněžitá nebo nepeněžitá výhoda, která plyne od třetí osoby nebo třetí osobě, a která může vést k porušení povinnosti OCP jednat v nejlepším zájmu klientů. Pobídka je tedy principiíálně něco nepřípustného, jelikož součástí deifinice pobídky, je že se jedná o výhodu, která může vést k porušení povinnosti jednat v nejlepším zájmu záakzaníka. MIFID II pak dále definuje, kdy výhoda za pobídku není vůbec považována a kdy výhoda sice pobídkou je, je však přípsutná.

Výhoda není vůbec pobídkou, pokud je přijata od klienta nebo poskytnutá klientovi. Výhoda je sice pobídkou, avšak je přípustná, pokud má připsět ke zlepšení kvality služby a zároveň nebo je pro poskytnutí investiční služby nutná. V obou případech platí, že i tak nesmí být  v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu klientů.

Speciální pravidlo pak platí pro nezávislé poradenství a pro obhospodařování portfolia. OCP si nikdy nesmí ponechat peněžitou pobídku (může ji obdržet,ale musí ji přesunout na klienta) a nepeněžitou pobídku, nesmí vůbec přijmout (ta by se dala těžko přesunout na klienta) . Přijmout nepeněžitou pobídku může obchodník pouze tehdy, pokud 1) jedná se pouze o menší nepeněžitou výhodu 2) pobídka není v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu zákazníků, 3) pobídka může vést ke zvýšení kvality služby, a 4) kleitn je o této pobídce informován.

Podrobnější úpravu stanoví vyhláška ČNB.