Reference

Významné  projekty:

  • 2003 účast při prodeji akcií obchodníka s cennými papíry
  • 2003-2005 poradenství a zastupování při vymáhání bankovních pohledávek převzatých významnou domácí finanční skupinou
  • 2006 právní audit  15 společností, patřících do významné potravinářské a chemické skupiny
  • 2006-2008 zastupování proti významnému státnímu podniku ve věci veřejných zakázek
  • 2007-2017 poradenství při vytváření a správě nadnárodní struktury společností v oblasti kapitálového trhu, poradenství při zakládání zahraničních investičních společností a obchodníků s cennými papíry v EU i mimo EU,
  • 2010 – poradenství při akvizici zahraniční banky
  • 2010 – poradenství a zastupování při několikanásobné fúzi významné domácí obchodní skupiny
  • 2010-2012 zastupování úvěrového družstva a investičního fondu  a obchodníků s cennými papíry ve sporech s regulátorem
  • 2010- 2016 zastupování  obchodníků s CP ve sporech s klienty

Advokátní tajemství nám nedovoluje sdělovat identitu našich klientů bez jejich souhlasu.

Od některých klientů máme písemný souhlas k poskytnutí referencí, reference poskytneme zájemcům na požádání