Školení

Nabízíme školení z oblasti kapitálového trhu

  • Novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu v důsledku přijetí MIFID II + MIFIR
  • Novela Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v důsledku přijetí AML IV
  • CRS – Common reproting standard – mezinárodní automatická výměna daňových informací