Zneužití práva při daňové optimalizaci

Pozor na znužití práva při daňové optimalizaci! Využití standardních a legálních nástrojů jako jsou fúźe, prodej podniku, vklad podílů, půjčky a pod. v rámci takové transakce, jejimž převážným cíloem je daňová optimalizace, může být považováno za zneužití práva. K takovém uzávěru udospěl Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí z 15.10.2015 č.j. 9 Afs 57/2015. Předmětné rozhodnutí může být považováno za přelomové. A k právní jistotě přiliš nepřispívá. Jendání, které je ze soukromoprávního hlediska bezproblémové, může být z heldiska daňového práva nezákonné. Nejvyšší soud stanoví určité meze svobodě podnikání. Podnikatelé jsou sice oprávněni uspořádat své poměry dle své vlastní úvahy, nesmějí však přitom zneužívat zákona na úkor státu a jeho zájmu na řádném výběru zdání. Kdy je takové právo porušeno, může být v daném případě však značně obtížné určit, a klade to mnohem vyšší nároky na různé  poradce podnikatelů než dříve.