Služby

mayan-dream-11-1576550-1600x1200

 

Specializujeme se především na obchodní a finanční právo.

Ze všeho nejvíce se pak specializujeme na právo kapitálového trhu.

Poskytujeme služby při získání příslušné licence, služby při vytváření  obchodního modelu, služby v oblasti compliance. Zastupujeme klienty před soudy a před regulatorními orgány.

Při poskytování právních služeb vycházíme z důsledného poznání potřeb klientů. Neposkytujeme právní služby, které klient objektivně nepotřebuje. Máme na zřeteli, aby námi poskytované právní služby byly pro klienta ekonomicky efektivní.

Jde nám o to, aby ceny našich služeb byly dostupné běžným českým klientům. Právní služby poskytujeme za „české“ ceny.

Poskytujeme služby v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce. Právní služby poskytujeme zejména na bázi a) časové odměny. Účtujeme ceny přijatelné pro klienty a úměrné účelu, kterého má být poskytnutím právní služby dosaženo. Před započetím poskytování právní služeb je vždy proveden odhad času, který na poskytnutí právní služby budeme potřebovat.

Advokátní kancelář spolupracuje jednak s externími advokáty jednak se specialisty z jiných oborů. Spolupracuje se specialisty jak domácími tak zahraničními.