Konfiskace

Veřejnosti možná poněkud unikla poněkud nenápadná novela trestníh ozákona, umožňující rozsáhlé konfiskace majetku, ato nejen osobě, která byla odsouzena, ale též obžalovaným, kteří odsouzení nebyli, a případně též třetím osobaám. Novela vychází z tzv. konfiskačí směrnice EU. Podle §  102a ZT soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán vinným úmyslným trestným činem, …

Continue reading ‘Konfiskace’ »