Pobídky dle MIFID II

MIFID II zpřesňuje dosavadní úpravu tzv. pobídek. Pobídka je peněžitá nebo nepeněžitá výhoda, která plyne od třetí osoby nebo třetí osobě, a která může vést k porušení povinnosti OCP jednat v nejlepším zájmu klientů. Pobídka je tedy principiíálně něco nepřípustného, jelikož součástí deifinice pobídky, je že se jedná o výhodu, která může vést k porušení …

Continue reading ‘Pobídky dle MIFID II’ »

Informování klientů obchodníkem s cennými papíry dle MIFID II

Novela zákona o kapitálovém trhu (ZKPT) v návaznosti na přijetí směrnice MIFID II s účinností od 3.1.2018 zpřísňuje pravidla pro informování klientů obchodníkem  s cennými papíry (OCP). Jednou ze základních povinností OCP je informovat klienta o službách, které mu hodlá poskytnout (EX ANTE) a o službách, které mu poskytl (EXPOST). OCP je před poskytnutím služby …

Continue reading ‘Informování klientů obchodníkem s cennými papíry dle MIFID II’ »